ซอฟต์แวร์ทำนายอนาคต

by duangdd
0 comment
ซอฟต์แวร์ทำนายอนาคต

คุณเชื่อหรือไม่ว่าซอฟแวร์จะช่วยในการทำนายอนาคตของเราได้ เนื่องจากในอดีตจนมาถึงยุคปัจจุบัน มนุษย์เรานั้นต่างมีการทำนายเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมือง ชะตาชีวิต หรือสุขภาพ ซึ่งคนในยุคก่อน ๆ นั้นก็มักจะเชื่อในศาสตร์ของดวงดาวหรือโหราศาสตร์ เช่นการนำดวงดาวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำนาย การทำนายสุขภาพจากลายมือหรือโหงวเฮ้งของใบหน้า แต่ในทุกวันนี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการดำรงชีวิต การทำนายก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีซอฟแวร์ต่าง ๆ เช่นกัน

ซอฟแวร์เข้ามาช่วยในการทำนายอนาคตอย่างไร ?

เมื่อสภาพสังคมในปัจจุบันนั้นเกิดเปลี่ยนแปลง จึงทำให้เกิดความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ รวมไปถึงทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมา ซึ่งการดูดวง การทำนายแบบโหราศาสตร์แบบดั้งเดิมในอดีตนั้น ก็อาจจะยังไม่มีความสมเหตุสมผลพอ เนื่องจากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นั้นยังขาดความละเอียด จนในเวลาต่อมาเมื่อมนุษย์ได้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จนสามารถพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ขึ้นมา ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ รวมไปถึงจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้เราสามารถทำนายอนาคตได้แม่นยำขึ้นนั่นเอง

ตัวอย่างการทำงานที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการพยากรณ์

1. การใช้ซอฟแวร์เพื่อทำนายสภาพอากาศ

ในสมัยก่อนนักโหราศาสตร์มักใช้ข้อมูลที่ตนได้จดบันทึก เพื่อมาวิเคราะห์ และทำนายว่าสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งก็มีความคลาดเคลื่อนอยู่ไม่น้อย แต่ในปัจจุบันนี้หากเราใช้ AI ในการพยากรณ์อากาศซึ่งจะคำนวณจาก ความชื้นสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ของก้อนเมฆ เพื่อทำนายว่าพื้นที่ ๆ เราอยู่นั้นจะมีฝนตกลงมาหรือไม่ (ในรัศมี1 กิโลเมตร) และอากาศภายใน 6 ชั่วโมงจะมีอุณหภูมิเป็นอย่างไร ซึ่งจากการสังเกตและเก็บสถิติก็ถือว่า AI สามารถทำนายได้ตรงและแม่นยำเลยทีเดียว

2. การใช้ซอฟแวร์ในการทำนายเกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุน

สำหรับเรื่องของการลงทุนหรือการทำธุรกิจ คนสมัยก่อนนั้นมักจะดูจากโหงวเฮ้งหรือราศีว่าราศีใดที่จะทำธุรกิจ ค้าขายแล้วมีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งบอกได้เลยว่ามีความแม่นยำที่ไม่ค่อยมากนั้นและคำทำนายอาจจะไม่ตรงกับบุคคลใดบุคคลนั้นเสมอไป แต่ในยุคปัจจุบันเรานั้นสามารถทำนายการทำธุรกิจ ค้าขาย ลงทุนของเราได้แม่นยำด้วย AI ซึ่งจะวิเคราะห์ข้อมูลของการทำธุรกิจ การค้าและการลงทุนโดยใช้ข้อมูลอ้างอิง รายรับรายจ่าย รวมทั้งปัจจัยของสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคา

และนี่ก็คือประโยชน์ของการใช้ซอฟแวร์ในการทำนาย จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของการทำนายที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นถ้าเทียบจากการทำนายแบบโหราศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันก็ยังคงมีคนนิยมเชื่อแบบโหราศาสตร์ในการทำนายอยู่ แล้วคุณล่ะคะเชื่อในการทำนายแบบไหนมากกว่ากัน

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ duangdd.co

You may also like

Leave a Comment