สิริ 8 ประการคืออะไร ช่วยเสริมดวง เสริมมงคลชีวิตอย่างไร 

by duangdd
0 comment
สิริ 8 ประการ

สิริ 8 ประการคืออะไร ช่วยเสริมดวง เสริมมงคลชีวิตอย่างไร 

สิริ 8 ประการคืออะไร ช่วยเสริมดวง เสริมมงคลชีวิตอย่างไร ตามความเชื่อของโบราณมีอยู่ว่าทำแล้วชีวิตดีจริง อายยืน เคราะห์ร้ายไม่มี เทวดารักษา ลงมาให้พร เจริญรุ่งเรืองร่ำรวย ดังนั้นบทความนี้duangddเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ สิริ 8 ประการ นี้กันว่ามีอะไรบ้าง

สิริมงคล 8 ประการ หรือ สิริ 8 ประการ คืออะไร

คำว่า สิริ 8ประการ และ วิธีการรักษาสิริ 8 ประการ มีอยู่ในตัวเราหญิงและชาย ที่คนโบราณว่าไว้ ถ้าบุรุษและสตรีคนใดได้รักษาไว้ซึ่งสิริ 8 ประการนี้แล้ว เทวดารักษาและอวยพรให้แก่ผู้นั้นเสมอ แต่ถ้าผู้ใดไม่รักษาสิริ 8 ประการนี้แล้วเทวดาที่เป็นกาลกิณีก็เข้าอยู่ให้โทษแก่ผู้นั้นให้เป็นคนอับประภาคถอยอายุ 

คำว่า สิริ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ 2 ประการ ได้แก่

  1. สิริ แปลว่า รวมกัน เช่น รวมอายุทั้งหมดได้เท่านั้นเท่านี้ปี
  2. สิริ แปลว่า ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล, ความดี, ความงาม ส่วนตามศัพท์วิเคราะห์ สิริ คือสิ่งอันผู้ทำความดีไว้ได้ซ่องเสพ, สิ่งที่อาศัยอยู่ในบุคคลผู้ทำความดีไว้

ดังนั้น สิริ คือ สิ่งที่เกิดขึ้น หรือมีอยู่ในตัวบุคคลผู้ทำความดี เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในตัวผู้ใดแล้วก็จะทำให้ผู้นั้นเกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงามต่าง ๆ และอาจจะตรงและใกล้เคียงกับคำว่า โชควาสนา

สิริ 8 ประการ มีอะไรบ้าง

  1. ให้เว้นการเสพกาม ให้งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ตรงกับวันพระ และก่อนถึงวันพระ 1 วัน คือ วัน 7 ค่ำ, 8 ค่ำ, 14 ค่ำ, 15 ค่ำ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม โดนในวันแรม 13 ค่ำ เฉพาะในเดือนคี่ รวมถึงวันตรุษสงการณ์, วันสุริยคราส, จันทรคราส, วันเข้าพรรษา, และวันเกิด
  2. เมื่อจะบริโภคอาหารให้บ่ายหน้าไปสู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) เพราะเทวดารักษา รักใคร่ และให้ศีลให้พร ข้อนี้เป็นปริศนาธรรม คือ คำว่าทิศบูรพานี้นอกจากแปลว่าทิศตะวันออกแล้ว ยังแปลว่าทิศเบื้องหน้าด้วย ซึ่งทิศเบื้องหน้านี้ท่านหมายถึง บิดามารดาของเรา เมื่อเราได้สิ่งใดที่อร่อยมา ท่านให้นึกถึงบิดามารดาเป็นอันดับแรก ต้องให้มารดาบิดากินก่อน 
  3. เมื่อถ่ายอุจจาระให้บ่ายหน้าไปทางทิศปัจฉิม เนื่องจาก อุจจาระหมายถึงสิ่งที่ไม่ดี เรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ ความเสียใจ ตลอดถึงกิเลสตัณหาต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าถ้าทิ้งได้ให้ทิ้งซะ และปัจฉิมในภาษาพระได้แก่ทิศเบื้องหลัง คือ ทิ้งแล้วให้หันหลังกลับ
  4. ชายหญิงที่นอนด้วยกัน ต้องให้ผู้หญิงนอนข้างซ้าย ผู้ชายนอนข้างขวา และฝ่ายหญิงห้ามเดินข้ามเท้าฝ่ายชาย เพราะ เทวดารักษาและอำนวยอวยพรให้ การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระหว่างชายหญิงว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นสิริมงคล คือมีความดีงาม มีความสุข มีความอบอุ่น และเจริญรุ่งเรือง
  1. ชายหญิงที่อยู่ด้วยกัน ห้ามไม่ใช้ใช้ผ้านุ่งร่วมกัน เป็นการให้แยกว่าชุดไหนเป็นชุดสำหรับใส่กลางคืน ชุดไหนเป็นชุดสำหรับใส่กลางวัน ถ้าใช้ผ้านุ่งร่วมกันหรือเอาชุดกลางคืนมาใส่กลางวัน เอาชุดกลางวันไปใส่กลางคืน ท่านว่าจะเสียศรีดูไม่เหมาะ เทวดารังเกียจและไม่อำนวยอวยพร
  2. เวลาหลังตื่นนอนก่อนออกจากบ้านให้เอาน้ำล้างหน้า ตกแต่งใบหน้าให้ดูดีสวยงามจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิต เพราะ เทวดารักษาและอำนวยอวยพรให้โชคดีตลอดวัน ตามความเชื่อสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความโชคดีนั้นอยู่ที่ใบหน้า ดังนั้นท่านจึงให้ล้างหน้า ทำความสะอาดและตกแต่งใบหน้าให้ดูดีเสมอ
  3. เวลาเที่ยง ให้เอาน้ำพรมที่หน้าอกตรงหัวใจ ตามความเชื่อโบราณ เวลาเที่ยงราศีจะย้ายจากใบหน้ามาอยู่ที่อก หากเอาน้ำมาพรมที่อกก็จะทำให้รู้สึกสดชื่น มีโชคลาภ การงานเจริญ ความเป็นจริงเวลาเที่ยงวันเป็นเวลาที่อากาศร้อนจัด เหงื่อไหลไคลย้อยเนื้อตัวเหนียวเหนอะหนะ ทำให้อารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย

เวลาเย็น ให้เอาน้ำล้างเท้าก่อนเข้านอน ตามความเชื่อโบราณ ตอนเย็นราศีของคนอยู่ที่หัวแม่เท้าและใจกลางเท้า ถ้าได้ล้างเท้าก่อนเข้านอนก็จะทำให้นอนหลับฝันดี เทวดาก็คุ้มครองอวยพรให้โชคให้ลาภและป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วย

You may also like

Leave a Comment